Một số ký hiệu cầu dao đang dùng hiện nay

MỘT SỐ KÝ HIỆU CẦU DAO ĐANG DÙNG HIỆN NAY

 

  1. ACB: ( Aricircuit breaker) Máy cắt không khí
  2. VCB: (Vacuum circuit breakers) Máy cắt chân không
  3. MCCB: ( Moulderd case cuircuit breaker) At khối dòng cắt lớn trên 80
  4. MCB: (Miniature Circuit Breaker) At tép dòng cắt định và cắt quá quá tải thấp (100A/10kA)
  5. RCCB: (Residual current Circuit Breaker) Chống dòng rò loại có kích thước cỡ MCB 2P, 4P.
  6. RCBO: (Residual current Circuit Breaker with Over current protection) Chống dòng rò loại có kích thước cỡ MCB 2P có thêm bảo vệ quá dòng.
  7. ELCB: (Earth leakage Circuit Breaker) Thiết bị chống dòng rò

. Là 1 loại MCCB hay MCB thường có thêm bộ cảm biến dòng rò.

. Vừa bảo về ngắn mạch, vừa bảo vệ quá tải, vừa bảo vệ dòng rò.

 

RCBO = ELCB = RCCB + MCB (MCCB)

 

  1. RCD:  (Residual Current Device) Là một thiết bị luôn gắn kèm (thêm) với MCCB hay MCB để bảo vệ chống dòng rò.
Xu hướng tìm kiếm:, , , ,
10/05/2016 | Tin tức
logo

Hỗ trợ trực tuyến